Društvo

Konkurs za izbor direktora JP za urbanizam i projektovanje Kruševac

Konkurs za izbor direktora JP za urbanizam i projektovanje Kruševac je raspisan i trenutno je u toku. Oglas je objavljen u Službenom glasniku Republike Srbije br. 49 od 08.07.2019. godine i traje do 08.08.2019.

Prema uslovim ovog konkursa za direktora može biti imenovano lice koje ispunjava sledeće uslove:
1. da je punoletno i poslovno sposobno lice;
2. da ima stečeno visoko obrazovanje na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, odnosno na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, master akademskim studijama, master strukovnim studijama, specijalističkim akademskim studijama ili specijalističkim strukovnim studijama;
3. da ima najmanje pet godina radnog iskustva na poslovima za koje se zahteva visoko obrazovanje iz tačke 2.
4. da ima najmanje tri godine radnog iskustva na poslovima koji su povezani sa poslovima javnog preduzeća;
5. da poznaje oblast korporativnog upravljanja;
6. da ima radno iskustvo u organizovanju rada i vođenja poslova;
7. da nije član organa političke stranke, odnosno da mu je određeno mirovanje u vršenju funkcije u organu političke stranke;
8. da nije osuđivano na kaznu zatvora od najmanje šest meseci;
9. da mu nisu izrečene mere bezbednosti u skladu sa Zakonom kojim se uređuju krivična dela i to:
– obavezno psihijatrijsko lečenje i čuvanje u zdravstvenoj ustanovi,
– obavezno psihijatrijsko lečenje na slobodi;
– obavezno lečenje narkomana;
– obavezno lečenje alkoholičara;
– zabrana vršenja poziva, delatnosti i dužnosti;

Sam konkurs i sve detalje oko njega možete pronaći na adresi http://krusevac.rs/sr_cir/ks-info/aktuelnosti/8541-oglas-direkcija-za-urbanizam.html

Subscribe
Obaveštenje o
guest
0 Komentari
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
Skip to content Click to listen highlighted text!