Poljoprivreda

U voćnjacima još ima posla

I pored toga što je sezona berbe završena, u voćnjacima još ima posla. Lepo vreme ovih dana voćari bi trebalo da iskoriste za đubrenje svojih zasada, preporuka je stručnjaka. Kako kažu, đubrenje je jedna od najvažnijih agrotehničkih mera koja se direktno odražava na plodnost i strukturu zemljišta. Đubrenjem se reguliše trajanje vegetacije i optimalni porast vegetativne mase. Takođe, pojačava se otpornost voćaka prema niskim temperaturama, bolestima i štetočinama, a doprinosi boljoj rodnosti i kvalitetu plodova.

Đubriva su materijali čijim se korišćenjem nadoknađuju biogeni elementi utrošeni u ishrani voćaka. Prema poreklu, sastavu i dejstvu dele se na organska i mineralna.

Podela

Organska (prirodna) đubriva su biološki prerađeni ostaci biljnog i životinjskog porekla. Sadrže sve neophodne biogene elemente i njihovo dejstvo je produženo, jer se postepeno razlažu i mineralizuju i to 3 do 4 gododine. Važnija organska đubriva su stajnjak, kompost i zelenišno đubrivo.

Stajnjak je najčešće korišćeno organsko đubrivo i potiče od domaćih životinja i prostirke. Upotrebljavaju se tek po fermentaciji kao poluzgoreli i zgoreli. Najviše se koristi goveđi, mada se može koristiti i konjski, ovčiji, svinjski ili živinski stajnjak. Preporučljivo je unošenje tokom jeseni, mada može i u rano proleće. Zaorava se osnovnom obradom zasada i unosi se svake 3 do 4 godine od 30 do 40 tona po hektaru.

Kompost predstavlja razložene biljne ostatke (lišće, slama, trava) koji se tokom pravljenja mešaju sa zemljom. Od stajnjaka sadrži više organske materije, ali manje azota i kalijuma.

Zelenišno đubrivo su brzorastuće biljke velike vegetativne mase (lupina, stočni grašak, soja itd). Zaoravanjem ovih biljaka unose se velike količine organskih materija koje mineralizujući popravljaju plodnost zemljišta, fizičke osobine i mikrobiološku aktivnost. Zaoravaju se u fazi cvetanja pa momenat njihovog unošenja u zemljište zavisi od termina setve ovih biljaka. Setva se može izvesti u rano proleće, sredinom leta ili u jesen. Biljke se posle 4 do 10 nedelja pokose i zaoru ili ostave kao malč.

Mineralna (veštačka) đubriva su industrijski prerađeni materijali koji sadrže jedan ili više biogenih elemenata. U zemljište ih je neophodno uneti u količinu od 400 do 800 kilograma po hektaru sa različitim odnosima mineralnih materija. Taj odnos zavisi od starosti voćaka i obezbeđenosti zemljišta osnovnim hranljivim elementima.

Fosforna i kalijumova đubriva se dodaju u periodu mirovanja voćaka i najpovoljnije vreme za unošenje ovih đubriva je u jesen, posle opadanja lišća.

Inače, količine i vrste đubriva treba primeniti na osnovu urađene agrohemijske analize zemljišta, jer samo se na taj način može ostvariti uspešna i rentabilna proizvodnja.

Subscribe
Obaveštenje o
guest
0 Komentari
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
Skip to content Click to listen highlighted text!