Društvo

Dva javna poziva, Kruševac i Brus

Juče je, posle odluke Gradskog veća, objavljen oglas za prikupljanje pisanih ponuda za zakup poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini u gradu Kruševcu.

Ponuđeno je skoro hiljadu hektara, u preko četrdesetak naselja sa teritorije grada. Svi detalji vezani za ovaj oglas mogu se naći na adresi

http://krusevac.rs/images/stories/2016/Prvi_krug_Oglas_konacno.pdf

JKP “Rasina” iz Brusa raspisalo je poziv za prikupljanje ponuda nabavke i ugradnju dekorativne rasvete za opštinu Brus. Pozivaju se svi zainteresovani ponuđače da dostave svoju ponudu, a pravo učešća imaju sva zainteresovana pravna i fizička lica koja ispunjavaju obavezne uslove. Uvid se može izvršiti i preuzeti konkursna dokumentacija u prostorijama JKP “Rasina” u Brusu, radnim danima od 07:00 do 15:00 časova dok teče rok za podnošenje ponuda. Preuzimanje konkursne dokumentacije može se izvršiti i sa Portala Uprave za javne nabavke, ili se ista može dostaviti na osnovu pismenog zahteva zainteresovanih lica.

Rok za podnošenje ponuda je 8 dana od dana objavljivanja poziva (07. decembar 2016.) na Portalu Uprave za javne nabavke, do 11:30 časova poslednjeg dana roka. Javno otvaranje ponuda obaviće se 07. decembra 2016. godine u 12:00 časova, u prostorijama JKP “Rasina” Brus.

Izbor najpovoljnijeg ponuđača izvršiće se na osnovu kriterijuma najniža ponuđena cena, a Odluka o dodeli ugovora biće doneta najkasnije u roku od 10 dana od dana otvaranja ponuda.

Sva dodatna objašnjenja mogu se dobiti na telefon: 037 825 486

Subscribe
Obaveštenje o
guest
0 Komentari
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
Skip to content Click to listen highlighted text!