Saradnja

ŠTA OBJAVLJUJU MEDIJI U RASINSKOM OKRUGU?: Najviše prostora dobijaju lokalni funkcioneri!

U više od 78 odsto medijskih priloga, koje su tokom marta i aprila objavili mediji iz Rasinskog okruga, glavni akteri su bili predstavnici lokalnih i državne vlasti, pokazuje analiza CINK-a.

U sklopu projekta “Ekonomski položaj i sloboda medija u Rasinskom okrugu” Centar za istraživačko novinarstvo Kruševac – CINK je pratio i analizirao medijske priloge u osam medija iz ovog okruga.

Sadržaji su praćeni u periodu 1. mart – 30. april 2022. godine u sledećim medijima: portal Bruska stvarnost, portal RTV Brus, portal RTV Trstenik, portal CentarPress, novine Grad i Pobeda, portal TV Jefimija i portal RTK.

Specifičnost monitoringa u posmatranom periodu bila je predizborna kampanja kao i postizborne radnje što je, svakako, uticalo na uređivačku politiku medija.

Šta je analizirano? Zastupljenost predstavnika državnih organa u prilozima, zastupljenost predstavnika lokalnih organa vlasti, direktora i predstavnika javnih preduzeća i ustanova, zastupljenost stranaka opozicije i njihovih funkcionera, organizacija civilnog društva, marginalizovanih grupa (nacionalne manjine, osobe sa invaliditetom…), neformalnih grupa građana…

Portal StvarnostOnline

U martu objavljeno ukupno sedam priloga. Dva pozitivna priloga odnosila su se na delovanje predstavnika lokalne vlasti dok je pet priloga bilo neutralno.

U aprilu objavljeno pet priloga. U četiri priloga pojavljivali su se predstavnici lokalne vlasti, dva puta u pozitivnom i dva puta u neutralnom kontekstu. Jedan prilog odnosio se na predstavnike marginalizovanih grupa.

RTV Brus – portal

U mesecu martu objavljeno je osam priloga. Dva priloga su u pozitivnom svetlu tretirala predstavnike lokalne vlasti dok je šest priloga bilo neutralno. Po jedan prilog se odnosio na predstavnike državnih organa vlasti, lokalne vlasti, opozicije i direktore javnih preduzeća i ustanova a dva priloga na organizacije civilnog društva.

U aprilu je objavljeno ukupno devet priloga. Dva priloga su u pozitivnom svetlu predstavila nosioce lokalne vlasti, a jedan marginalizovane grupe. Šest priloga je bilo neutralno.

RTV Trstenik – portal

U martu je objavljeno ukupno 16 priloga. Šest priloga je u pozitivnom svetlu govorilo o aktivnostima lokalne vlasti a jedan o delovanju državnih organa. Od devet priloga neutralnog karaktera tri su se odnosila na držvane organe, a po dva na direktore javnih preduzeća i organizacije civilnog društva.

U mesecu aprilu je objavljeno 16 priloga od kojih je 10 bilo pozitivno. Šest se odnosilo na lokalnu vlast, a po jedan na državnu vlast, direktore, organizacije civilnog društva i marginalizovane grupe.

CentarPress – portal

U martu je publikovano devet priloga. Dva su u pozitivnom svetlu govorila o aktivnostima predstavnika lokalne vlasti dok je sedam priloga bilo u neutralnom tonu.

U aprilu 2022. godine objavljeno je ukupno sedam priloga. Četiri su se odnosila na delovanje predstavnika lokalne vlasti , dva pozitivna i dva neutralna.

RTK – portal

U martu je na ovom portalu objavljen ukupno 161 prilog, od čega je 147 bilo u pozitivnom tonu a 14 neutralno. Najviše pozitivnih priloga, 55, odnosilo se na direktore javnih preduzeća i ustanova a nešto manje, 51, na predstavnike lokalne vlasti. Predstavnici državnih organa vlasti bili su zastupljeni u 28 priloga, organizacije civilnog društva u 10 a marginalizovane grupe u dva. Stranke opozicije su predstavljene kroz jedan pozitivan i tri neutralna priloga.

Tokom meseca aprila objavljeno je nešto manje priloga nego u prethodnom mesecu, 107. Ukupno 78 priloga je u pozitivnom kontekstu tretiralo delovanje predstavnika državne vlasti (20), lokalne vlasti (32) i direktora javnih preduzeća (26). Osam pozitivnih priloga se odnosilo na organizacije civilnog društva a tri na marginalizovane grupe.

TV Jefimija – portal

U martu je ukupno publikovano 67 priloga, 46 pozitivnih i 21 neutralan. Predstavnici lokalne vlasti su bili zastupljeni u 14 pozitivnih priloga, direktori i predstavnici javnih preduzeća i ustanova u 13, a državnih organa vlasti u 10. Organizacije civilnog društva su bile zastupljene u sedam pozitivnih priloga.

U aprilu su publikovana 63 priloga od kojih je 45 bilo u pozitivnom tonu. Po 14 priloga odnosilo se na predstavnike lokalne vlasti i direktore javnih preduzeća i ustanova, a po osam na organizacije civilnog društva i predstavnike državnih organa vlasti.

Lokalni mediji najviše prate rad lokalnih funkcionera i javnih preduzeća FOTO: CINK
Lokalni mediji najviše prate rad lokalnih funkcionera i javnih preduzeća FOTO: CINK

Novine Pobeda

Analizirani su brojevi 66 od 18.03.2022. godine, 67 od 25.03.2022. godine, 68 od 31.03.2022. godine, 69  od 15.04.2022. godine i 70 od 29.04.2022.

Ukupno je u ovih pet izdanja objavljeno 114 priloga. Od toga je 75 bilo u pozitivnom a 39 u neutralnom tomu. Negativno intoniranih priloga nije bilo. Kada je reč o novinskim  formama najčešće su objavljivane vesti, izveštaji i kraći tekstovi. Takođe je objavljeno i pet intervjua.

U prilozima su najčešći akteri bili predstavnici lokalnih organa vlasti, 33 puta pozitivno i 12 puta neutralno. Direktori i predstavnici javnih preduzeća i ustanova su bili glavni akteri 26 priloga, 14 pozitivnih i 12 neutralnih, a predstavnici državnih organa u 15 od čega 14 pozitivnih.

Organizacije civilnog društva su bile predstavljene kroz 13 priloga a marginalizovane grupe u samo jednom.  Stranke opozicije uopšte nisu bile zastupljene u tekstovima u analiziranom periodu.

Novine Grad

Analizirani su brojevi 754 od 11.03.2022. godine, 755 od 25.03.2022. godine,756 od 08.04.2022. godine i 757 od 22.04.2022. godine i 64 objavljena priloga.

Ukupno je 29 priloga okarakterisano kao “pozitivno”, 35 kao “neutralno” i jedan kao “negativan”. Najviše prostora dobile su organizacije civilnog društva o kojima je objavljeno 12 pozitivnih i sedam neutralnih priloga. Neformalne grupe građana dobile su prostor u četiri teksta a marginalizovane grupe u jednom.

Predstavnici državnih organa dobili su prostor u samo sedam priloga, pet pozitivnih i dva neutralna, a funkcioneri lokalne vlasti u 12, četiri pozitivna, sedam neutralnih i jednom negativnom. Isto toliko prostora dobili su direktori i predstavnici javnih preduzeća i ustanova.

Grad je jedini medij u kojem je opozicija dobila nešto značajniji prostor. Evidentirano je deset priloga od kojih su devet bili neutralni a jedan pozitivan.

Ukupno je u pomenutom periodu evidentirano i analizirano 654 priloga. Predstavnici državnih organa bili su “glavni akteri” u 114, lokalnih organa vlasti u 223 a direktori i drugi predstavnici javnih preduzeća i ustanova u 175. Dakle, predstavnici nekog nivoa vlasti bili su zastupljeni u 512 priloga, odnosno 78,28% svih medijskih priloga. Opozicija je u tom periodu bila predstavljena u samo 19 priloga, organizacije civilnog društva u 86 a marginalizovane grupe u 15. Ovakav odnos jasno pokazuje da većina lokalnih medija u Rasinskom okrugu smatra svojom obavezom da prati predstavnike različitih nivoa vlasti a, pre svega, lokalne”, zaključuju u Centru za istraživačko novinarstvo Kruševac – CINK.

Izvor: KruševacPRESS

Subscribe
Obaveštenje o
guest
0 Komentari
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
Skip to content Click to listen highlighted text!