Poljoprivreda

Saveti za voćare – zaštita zasada voća i vinove loze

Poljoprivredni stručnjaci za ovaj period godine voćarima i vinogradarima preporučuju aktivnu zaštitu zasada. I kažu sledeće:

Šljiva: Na našem području šljive se, u zavisnosti od sortimenta i lokaliteta, nalaze u početnim fazama porasta plodova. Šljiva se nalazi u osetljivoj fazi razvoja na infekciju prouzrokovačem šupljikavosti lista (Stigmina carpophila). Sa obzirom na najavljene padavine u narednom periodu, u zasadima šljive preporučuje se preventivni tretman primenom fungicida na bazi aktivne materije kaptan (Merpan 50 WP ili Captan 50 WP ili Metod 480 SC u koncentraciji 0,2-0,3%).

Višnja: Zasadi višnje se nalaze u početnim fazama porasta plodova. Po završetku faze cvetanja počinje intenzivniji rast lisne mase koju treba zaštititi od prouzrokovača šupljikavosti lista koštičavog voća (Stigmina carpophilla) i od prouzrokovača mrke pegavosti lista (Blumeriella jaapii). Najavljene nestabilne vremenske prilike sa padavinama mogu dovesti do ostvarenja infekcija mladog lišća, pa se preporučuje primena fungicida na bazi aktivne materije ditianon (Delan 700 WG u koncentraciji 0,075%).

Breskva i nektarina: Nalaze se u početnim fazama porasta plodova. Zametnuti plodovi su osetljivi na infekciju gljivom prouzrokovačem pepelnice breskve (Sphaerotheca pannosa var. persicae), a formirana lisna masa je osetljiva na infekciju gljivom prouzrokovačem šupljikavosti lišća koštičavog voća (Stigmina carpophila). U cilju sprečavanja infekcija od navedenih patogena preporučuje se pre najavljenih padavina primena fungicida: Akord (a.m. tebukonazol)) u koncentraciji 0,075% + Captan 50 WP, Merpan 48 SC (a.m. kaptan) u koncentraciji 0,2 – 0,3%.

Kruška: Zasadi kruške se nalaze u fazi sve latice opale, do faze plodovi u porastu. Vizuelnim pregledima zasada kruške registrovano je prisustvo obične kruškine buve (Cacopsylla pyri) svih razvojnih stadijuma (imago, jaja, mlađe larve, starije larve). U narednim danima doći će do masovnog izletanja odraslih jedinki prve letnje generacije ove štetočine. Preporučuje se primena kombinacije insekticida: Movento 100 SC (a.m. spirotetramat) 1,5 litara na hektar + Nurelle D, Konzul, Despot (a.m. hlorpirifos  +cipermetrin) 1,5 l/ha. U cilju zaštite tek zametnutih plodova i formirane lisne mase od prouzrokovača čađave krastavosti kruške (Venturia pirina) proizvođačima se preporučuje primena fungicida: Mankogal 80, Dithane M 45, Bevesan 45 M (a.m. mankozeb) 2,5 kg/ha.

Jabuka: Zasadi jabuke se nalaze u fazi kraj cvetanja, sve latice opale, do faze plodovi u porastu. Najavljene nestabilne vremenske prilike sa padavinama mogu dovesti do stvaranja povoljnih uslova za infekciju prouzrokovačem čađave pegavosti lista i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis). Proizvođačima se preporučuje pre najavljenih padavina primena fungicida: Mankogal 80, Dithane M 45 (a.m. mankozeb) 0,2-0,25%. Za zaštitu od prouzrokovača pepelnice jabuke (Podosphaera leucotricha) proizvođačima se preporučuje primena fungicida: Kumulus DF, Kossan WG, Kolosul (a.m. sumpor) 0,3 %. U zasadima gde se registruje let jabukine ose (Hoplocampa testudinea) larve ove štetočine se mogu ubušiti u tek zametnute plodove, te se u cilju suzbijanja preporučuje primena insekticida na bazi a.m. deltametrin (Decis 2,5 EC, Futocis EC 2,5, Konfuzija, Polux) u koncentraciji 0,03 – 0,05%.

Vinova loza

Zasadi vinove loze se nalaze u fazi četiri i više listova razvijeno i razvoja cvasti. Obilaskom vinograda uočava se prisustvo simptoma prouzrokovača crne pegavosti vinove loze (Phomopsis viticola).

Najavljeno nestabilno vreme sa padavinama može dovesti do infekcije ovim patogenom, pa se preporučuje preventivni tretman (Folpan 80 WDG ili Folpan 50 WP (a.m. folpet) 0,15-0,2%). Intenzivni razvoj lisne mase i trenutni uslovi (temperatura, relativna vlažnost vazduha) pogoduju i razvoju pepelnice vinove loze (Uncinula necator). Proizvođačima se preporučuje primena fungicida na bazi sumpora (Kolosul, Kossan WG, Kumulus DF, Webesan WG ili Thiovit Jet 80 WG u konc. 0,3-0,5%) koji deluju i na smanjenje populacije eriofidnih grinja čije se prisustvo uočava u pojedinim zasadima.

Subscribe
Obaveštenje o
guest
0 Komentari
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
Skip to content Click to listen highlighted text!