Poljoprivreda

Produžen rok za dodelu subvencionisanih zaštitnih ramova za traktore

Produžen je rok za dodelu subvencionisanih ramova za traktore. AGENCIJA za bezbednost saobraćaja podseća sva zainteresovana fizička i pravna lica na teritoriji Srbije, koja ispunjavaju uslove za subvencionisanu dodelu zaštitnih ramova za upotrebljavani traktor, da je rok za podnošenje zahteva 8. decembar.

Modeli i tipovi traktora obuhvaćeni subvencionisanom dodelom su: IMT 533, IMT 539, IMT 540, IMT 542 i IMT 549.

Zaštitni ram pruža zaštitu vozačima traktora prilikom prevrtanja. Njihovom ugradnjom smanjuje se broj stradanja i povreda.

Jedna od glavnih mera za smanjenje broja stradanja i povreda vozača traktora usled prevrtanja jeste ugradnja zaštitnih ramova. Zato je Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture opredelilo 125.000.000 dinara za subvencionisanu dodelu zaštitnog rama.

Modeli i tipovi traktora koji su obuhvaćeni ovim pozivom su: IMT 533, IMT 539,     IMT 540, IMT 542 i IMT 549, a cilј je da što više traktora bude pokriveno zaštitnim ramovima, kako bi se pružila zaštita vozačima traktora prilikom prevrtanja.

Procedura

Podsećamo da su uslovi koje fizička lica kao podnosioci zahteva za subvencionisanu dodelu zaštitnog rama za upotreblјavani traktor moraju da ispune sledeći:

  • pravilno popunjen zahtev sa ličnim podacima,
  • potvrda da je lice izmirilo sve obaveze po osnovu poreza na imovinu,
  • fotokopija saobraćajne dozvole ili drugog dokumenta kojim se potvrđuje da je vozilo registrovano (u slučaju opravdanih razloga kao što su prestanak pravnih lica ili smrti fizičkih lica od kojih su kupili vozilo kao i gubitak računa zbog čega imaoci neregistrovanih traktora nisu u mogućnosti da pribave odgovarajući dokaz o vlasništvu, poreklu vozila i dokaz o izmirenim carinskim i poreskim obavezama za vozilo, potrebna je izjava potvrđena potpisima dva svedoka i overena od strane nadležnog organa o posedu od 5 godina za traktor koji je star najmanje 10 godina),
  • fotografija prednje strane traktora za koji se podnosi zahtev,
  • dokaz o izmirenim troškovima propisanih administrativnih taksi u ukupnom iznosu od 1.040,00 dinara prema sledećim instrukcijama:

Svrha plaćanja: Republička administrativna taksa

Primalac: Budžet Republike Srbije

Iznos: 1.040,00 dinara

Račun primaoca: 840-29779845-18

Poziv na broj: 59-013

  • potvrde koje se dostavlјaju uz zahtev za subvencionisanu dodelu zaštitnog rama ne mogu biti starije od 30 dana od dana podnošenja zahteva,
  • sva dokumenta koja se dostavlјaju uz zahtev moraju da glase isklјučivo na podnosioca zahteva i prilažu se u originalu ili overenoj kopiji.

Zahtevi za subvencionisanu dodelu zaštitnog rama podnose se Agenciji u zatvorenoj koverti. I to na adresu: Bulevar Mihaila Pupina br.2, 11070 Novi Beograd, sa naznakom “Zahtev za subvencionisanu dodelu novog zaštitnog rama”.

Javni poziv sa pratećim formularima za podnošenje zahteva se nalazi na sajtu Agencije www.abs.gov.rs , u odelјku “Obaveštenja”.

Subscribe
Obaveštenje o
guest
0 Komentari
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
Skip to content Click to listen highlighted text!