Desimir Jevtić

desimir_jevticRođen je 16. 12. 1938, u Kruševcu. Diplomirao 1962. na Mašinskom fakultetu Beogradskog univerziteta, a 1978. je završio poslediplomske studije na Mašinskom fakultetu – magistrirao i doktorirao tehničke nauke.

Profesor (svih stepena do redovnog) Mašinskog fakulteta Beogradskog univerziteta – od 1978. do 1981. u Kraljevu. Od 1981. do 1986. generalni direktor preduzeća “14. oktobar” iz Kruševca. Od 1986. do 1990. predsednik Izvršnog veća (tj. Vlade) Socijalističke Republike Srbije. Od 1990. izvanredni i opunomoćeni ambasador Savezne Republike Jugoslavije u Bukureštu, Rumunija.

Angažovan na stručnom i naučnom planu, u privrednim poslovima, ekonomskom i političkom životu Srbije, a 90-ih u diplomatiji; ostvario više inovacija iz oblasti tehnike; autor dve knjige i više stručnih radova objavljenih u zemlji i inostranstvu.

desimir_jevtic2Ostvarujući svoje umetničke afinitete, slika i stvara skulpture koje je izlagao na 12 samostalnih izložbi u zemlji i inostranstvu.

Počasni doktor nauka Univerziteta u Bukureštu; odlikovan Ordenom rada sa srebrnim zracima; dobitnik i mnogih drugih priznanja. Govorio ruski, engleski, rumunski. Iz hobija se bavio pčelarstvom.

Desimir Jevtić je preminuo u Beogradu, u 79-oj godini 13. oktobra 2017.

Dopunite ovu stranicu fotografijom i / ili kraćim tekstom. Javite nam se!

0
Podelite sa prijateljima: Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on TwitterEmail this to someonePrint this page