Kultura

Konkurs galerije AKC Gnezdo 2024/25.

Alternativni kulturni centar “Gnezdo” iz Kruševca raspisuje poziv za popunjavanje galerijskog programa u sezoni 2024/25. Prihvataju se prijave pojedinaca i pojedinki, udruženja i neformalnih grupa, koje će sadržati UMETNIČKI KONCEPT izlagačke aktivnosti iz oblasti vizuelnih umetnosti i performansa.

Umetnici i umetnice su pozvani da prijave koncept celokupne izložbe i/ili performansa, a ne već postojeće radove, jer “Gnezdo” želi da izazove i podrži nova promišljanja i produkcije, posmatrajući umetnost kao poziv na promišljanje i razgovor.

Na ovaj način želimo  da doprinesemo razvoju scene, kako u Kruševcu tako i u razmeni s kolegama i koleginicama iz drugih sredina.

Umetnički koncept izložbe treba detaljno tekstualno razraditi, ako je potrebno upotpuniti skicama, fotkama radova, zamislima u vezi sa katalogom ili nekom propratnom aktivnošću koja će kontekstualizovati izložbu. Tako ekspliciran umetnički koncept, zajedno sa kratkom biografijom autora ili autorke odnosno izlagača ili izlagačice, treba dostaviti elektronski na akc.gnezdo@gmail.com, sa naznakom “Prijava za konkurs galerije AKC ”Gnezdo” za sezonu 2024 / 25″ u naslovu mejla.

Četvoročlani savet galerije AKC “Gnezdo” će oceniti svaku prijavu po sledećim kriterijumima:

1) Interakcija sa jedinstvenim tehničkim, fizičkim i vrednosnim karakteristikama izlagačkog prostora AKC “Gnezdo” (ovde će se sa najviše bodova ocenjivati one prijave u kojima se promišlja sistem vrednosti kojima se “Gnezdo” vodi, kao i one prijave koje streme da se vizuelno uklope u specifični izlagački prostor. Tendencija galerije AKC “Gnezdo” je da razvije svoje vizuelne potencijale i da svoj sistem vrednosti drži permanentno u prizmi umetničkog razmatranja.)

2) Preispitivanje odnosa autor – delo – publika (ovde će se sa najmanje poena ocenjivati prijave u kojima je odnos autor – delo – publika klasičan i standardan, a sa najviše poena će se ocenjivati one prijave u kojima se publika stavlja u ulogu autora i u kojima se očekuje aktivno učešće publike u tumačenju ako ne i u stvaranju dela. Tendencija AKC “Gnezdo” je da bude osim kulturnog i društveni centar, da uključi svoju zajednicu u kreativni proces i da razvije što direktnije i što više kreativne potencijale svoje zajednice.)

3) Preispitivanje odnosa umetničke produkcije i savremenog društva na Balkanu (ovde će se sa najmajne poena ocenjivati prijave u kojima se ne promišlja o položaju i ulozi umetnosti u modernom društvu, a sa najviše poena one prijave koje taj odnos duboko i objektivno promisle. AKC “Gnezdo” želi da što aktivnije promisli položaj i ulogu stvaralaštva u današnjem društvu.)

Stručni savet galerije AKC “Gnezdo” čine:

– Luka Knežević – Strika, samostalni umetnik, kulturni radnik

– Marko Đorđević, dr. društ. human. nauka – umetnost i mediji

– Kaća Dimitrijević, samostalna umetnica, programska koordinatorka AKC “Gnezdo”

– Nenad Dimitrijević, prof. srp. jez. i knjiž., koordinator za tehničku podršku AKC “Gnezdo”

Biće razmotrene samo prijave koje stignu pre petnaestog maja 2024. godine. Savet će se potruditi da obaveštava sve koji su se prijavili o statusu prijave, da postavi pitanja u vezi sa prijavom. Rezultati konkursa će se objaviti najkasnije 15.06.2024., na ovom sajtu i na društvenim mrežama AKC “Gnezdo”, i o njima će biti obavešteni svi koji su se prijavili posebno.

Naglašavamo da se prijavljuje KONCEPT IZLOŽBE a ne sama dela koja će se izložiti. Moguće je prijaviti radove koji su u procesu nastajanja ili koji još nisu ni započeti, mogu se prijaviti i gotovi radovi, ali se moraju staviti u novi kontekst, mora im se dodati novo značenje sa kojim nisu pre izlagani. Ohrabrujemo sve koji se prijavljuju da budu što eksplicitniji u objašnjavanju povezanosti njihove prijave sa kriterijumima konkursa.

Na konkursu će biti dodeljene nagrade. Prijava sa najviše osvojenih poena biće nagrađena sa 65000 RSD i pokrićem za putne troškove izlagača odnosno izlagačica, troškove produkcije novih i radova u nastajanju i produkcije izložbe (materijali, štampanje kataloga, gorivo, autobuske karte, troškovi isporuke radova, i td. u visini do 30 000 RSD). Druga i treća nagrada će uključiti pokriće za produkciju izložbe i putne troškove izlagača ili izlagačica (do 30 000 RSD). Očekuje se da će se nagrađeni koncepti sprovesti, o terminima će se pregovarati posle odluke o tome koje prijave su nagrađene.

Konkurs za kategoriju mladih sa teritorije Rasinskog okruga biće raspisan naknadno.

Konkurs je podržao European Endowment for Democracy.

Link ka tekstu konkursa: http://www.im-creator.com/free/nenadd037/gnezdo_galerija_konkurs_24

Subscribe
Obaveštenje o
guest
0 Komentari
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
Skip to content Click to listen highlighted text!