DruštvoSaradnja

LOKALNE VLASTI O TRANSPARENTNOSTI: Tvrde da su otvoreni a izbegavaju novinare!

Predstavnici lokalnih vlasti u Rasinskom okrugu tvrde da poštuju sve procedure i rokove koji se odnose na transparentnost rada i dostupnost informacija građanima.

U sklopu projekta „Nezavisni mediji za slobodan protok informacija u Rasinskom okrugu“ Centar za istraživačko novinarstvo Kruševac – CINK je sproveo istraživanje o stavovima lokalnih samouprava u vezi transparentnosti njihovog funkcionisanja i kanalima komunikacije sa građanima. Istraživanje je zamišljeno u formi intervjua ali, nažalost, zbog zatvorenosti lokalnih vlasti svelo se na slanje upitnika i odgovora na pitanja mejlom.

Od šest lokalnih samouprava četiri su nam odgovorile u pisanoj formi (Grad Kruševac, Varvarin, Ćićevac i Brus). Iz Aleksandrovca nam je rečeno da su poslali odgovore ali oni nikada nisu stigli na naš mejl. Na naše upite u Opštinskoj upravi Trstenik su ostali gluvi i nemi. Ovakav odnos odlična je ilustracija načina rada i transparentnosti lokalnih vlasti.

Prvo pitanje koje smo postavili predstavnicima vlasti glasilo je „Da li je donošenje odgovarajućih akata, poslovnika i pravilnika dovonjno transparentno i dostupno građanima?

U Varvarinu tvrde da se kao predlagači akata „trude da uključe  javnost u ranoj fazi donošenja istih, kako kroz adekvatne konsultacije sa zainteresovanim stranama tokom pripreme nacrta, tako i tokom same javne rasprave.

U Brusu podsećaju da se sva akta i odluke objavljuju na oglasnoj tabli i sajtu opštine Brus a da se građani u postupku donošenja budžeta i planskih dokumenta uključuju preko javnih rasprava.

U lokalnim samoupravama u Rasinskom okrugu tvrde da građani većinu potrebnih informacija mogu da pronađu na zvaničnim internet stranicama opština FOTO: CINK

Građani su o javnim raspravama koje su u toku, kao i javnim uvidima u postupku donošenja urbanističkih planova obavešteni preko sajta grada u delu koji nosi naziv „Javni pozivi“ i u delu Obaveštenja. Najznačajnije su svakako javne rasprave u postupku donošenja budžeta grada i Programa razvoja, i koje po pravilu izazivaju najveće interesovanje građana“, podsećaju iz Gradske uprave Kruševac.

U opštini Ćićevac ističu da transparentnost u radu postižu javnim sednicama Skupštine i javnim raspravama o planskim dokumentima.

Ono što nas je interesovalo je i da li su informacije o budžetu, kapitalnim ulaganjima i o javnim nabavkama dostupne građanima?

Na sajtu grada Kruševca dostupne su informacije o budžetu grada u okviru posebnog banera – Budžet grada i uputstvo za pripremu, gde građani mogu naći podatke o budžetu, finansijske planove, izveštaje o realizaciji budžeta, plan postepenog uvođenja rodno odgovornog budžetiranja i građanski vodič kroz budžet. Što se tiče kapitalnih investicija, informacije o tome sastavni su deo budžeta i izveštaja o njegovoj realizaciji u delu Prilog 2, koji sadrži pregled kapitalnih investicija. Takođe postoji baner koji se odnosi na javne nabavke i link prema portalu za javne nabavke“, obavestili su nas iz Gradske uprave.

Varvarincima su ove informacije dostupne na zvaničnoj internet stranici opštine Varvarin kao i u odeljku „Budžetski portal“ a Ćićevčanima na opštinskom portalu. Iz Brusa su šturo odgovorili da su ovi podaci dostupni građanima ali ne gde i kako.

Za transparentnost rada od izuzetnog je značaja da lokalne samouprave poštuje Zakon o pristupu informacijama od javnog značaja.

Grad Kruševac poštuje Zakon o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja. Na osnovu izveštaja koji se svake godine dostavlja Povereniku za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti,  Grad Kruševac je dobitnik nagrade za unapređenje prava na slobodan pristup informacijama od javnog značaja za 2022. godinu u kategoriji lokalnih sampurava, koji Poverenik dodeljuje u okviru obeležavanja Dana prava javnosti da zna”, ne bez ponosa ističu u Kruševcu.

U Brusu tvrde da se trude da na svaki zahtev odgovore u zakonskom roku, a u Ćićevcu da u potpunosti poštuju ovaj zakon.

I pored  nedostatka kapaciteta, a nekada i kratkih rokova za odgovor, lokalna samouprava se trudi da blagovremeno, u skladu sa zakonom propisanim rokovima pruži tačnu, jasnu i nedvosmislenu informaciju i transparentno odgovori na zahtev za slobodan pristup informacijama od javnog značaja“, kažu u Opštinskoj upravi u Varvarinu.

U sve četiri lokalne samouprave od kojih smo dobili odgovore tvrde da poštuju administrativne rokove kada su u pitanju zvanični lični i zahtevi građana za dobijanje informacija od javnog značaja.

Naredno pitanje je glasilo „Da li su građani svesni svojih prava u praćenju rada lokalne samouprave?

To zavisi od stepena njihove lične informisanosti i socijalnog aktivizma. Rad lokalne samouprave je potpuno transparentan i otvoren za dvosmernu komunikaciju sa građanima.U poslednje vreme primetan je pomak, posebno u odnosu na ovladavanje novim tehnologijama, elektronskim komunikacijama, korišćenjem društvenih mreža, pri čemu prednjače mlađe generacije. U svakom slučaju, postoji prostor za dodatnu motivaciju građana, kako bi se podigla svest o mogućnostima njihovog individualnog doprinosa kreiranju lokalne politike”, naglašavaju u Gradskoj upravi Kruševac.

U Ćićevcu ističu da se „građani upoznati sa pravima koja mogu ostvariti“ a u Varvarinu da su „sva važeća dokumenta organa opštine dostupna na sajtu i iz njih građani mogu da se upoznaju sa svojim pravima“.

Izvor: krusevacpress.com

Subscribe
Obaveštenje o
guest
0 Komentari
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
Skip to content Click to listen highlighted text!