Živojin Bumbaširević

Rođen je 26. jula 1920. godine u Kruševcu, doktorirao je 1975. na Medicinskom fakultetu u Beogradu. Bio je član Akademije Medika di Roma od 1990. godine i Medicinske akademije Srpskog lekarskog društva od 1971. godine. Otac dva sina.

Dao je veliki doprinos razvoju medicinske nauke u Srbiji i svetu. Veliki doprinos dao je i kao član stručnih i strukovnih udruženja: Srpskog lekarskog društva, Udruženja ortopedskih hirurga i traumatologa Jugoslavije, Francuske, Austrije, Italije i Mađarske.

U SANU je svojim članstvom dao doprinos radu Odbora za Rečnik srpsko – hrvatskog književnog i narodnog jezika, Odbora za praćenje razvoja medicinske nauke u Srbiji, Odbora za traumatologiju u vanrednim uslovima.

Bio je profesor na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, specijalista za ortopedsku hirurgiju. Od 1983. dopisni, a od 1994. redovni član Srpske akademije nauka i umetnosti, dugogodišnji direktor Klinike za ortopedsku hirurgiju i traumatologiju i profesor na Medicinskom fakultetu u Beogradu.

Nosilac mnogih priznanja: Medalja Purkiniana i Medalja Freyk (Brno University), Medalja Priorov (CITO Univerzitet u Moskvi), Medalja Rimske Medicinske Akademije, dobitnik je Sedmojulske nagrade, Legije časti i Ordena rada sa zlatnim vence itd. Počasni član SICOT-a Udruženja ortopeda Francuske, Italije, Čehoslovačke, Nemačke i Mađarske, počasni član Udruženja traumatologa Mađarske, član Međunarodne  organizacije hirurga i ”Internacionalnog koledža za hirurgiju”.

Bio je osnivač i predsednik međuodeljenskih odbora za pitanja Kopaonika i za jezik i terminologiju medicine. Uredničkim radom se bavio u prestižnim i referentnim domaćim i stranim naučnim publikacijama i časopisima. Iza sebe ima preko 350 objavljenih dela na polju ortopedske hirurgije  i traumatologije.

Umro je u Beogradu, 12.11.2008. u 88. godini.

https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%98%D0%B8%D0%BD_%D0%91%D1%83%D0%BC%D0%B1%D0%B0%D1%88%D0%B8%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%9B

Zivojin Bumbasirevic

 

Skip to content Click to listen highlighted text!