Stojanka Aleksić

stojanka_aleksicRođena je u Bačini kod Kruševca, 4.decembra 1934. godine. Po zanimanju je mikrobiolog, naučni istraživač, univerzitetski profesor.

Trenutno radi kao profesor Univerziteta u Hamburgu i šef Nacionalnog centra za dijagnostiku i ispitivanje uzročnika crevnih oboljenja i opštu mikrobiologiju SR Nemačke.

Maturirala je 1953. u kruševačkoj Gimnaziji; diplomirala 1960. na Medicinskom fakultetu u Beogradu; specijalizirala mikrobiologiju i parazitologiju i stekla diplomu specijaliste 1965. u Beogradu, a 1974. u Nemačkoj; doktorirala 1975; stekla 1978. diplomu za lekarski rad u Nemačkoj, 1982. diplomu nastavnika za mikrobiologiju i epidemiologiju infektivnih bolesti i 1992. diplomu profesora medicinske mikrobiologije na Univerzitetu u Hamburgu.

U SANU izabrana 2000. godine kao član van radnog sastava. Lekarski staž i specijalizaciju završila na klinikama Medicinskog fakulteta u Beogradu; 1965-70. radila kao mikrobiolog u Higijenskom zavodu Vojno-medicinske akademije u Beogradu; od 1970. u Higijenskom institutu u Hamburgu, Nemačka.

Svoj naučni rad usmerila je na proučavanje bakterijske flore digestivnog trakta i odgovarajućih dijagnostičkih i imunoloških procesa u zaraženom organizmu; rezultat tog rada je otkrivanje brojnih novih tipova salmonela, revizija odgovarajućih antigenih šema i razvijanje novih.

Autor je 165 naučno-istraživačkih radova, koji su objavljeni u nemačkim i inostranim medicinskim časopisima i posebnim izdanjima. Koautor je tri knjige; održala je 54 stručna seminara u Nemačkoj, Jugoslaviji, Danskoj, Švajcarskoj, Švedskoj, Austriji, Bugarskoj, Japanu, Hong Kongu, Indoneziji, Australiji; član je Međunarodnog potkomiteta za taksonomiju enterobakterija, salmonela i jersinija.

U Svetskoj zdravstvenoj organizaciji je ekspert na zasedanjima konferencija okruglog stola o važnim pitanjima bakteriologije i infektologije u Orvietu i Rimu (Italija), Melburnu (Australija), Fuyiju (Japan), Hamburgu, Hanoveru i Vernigerodeu.

U Nemačkoj je član više tela – Saveta i Komisije za izolovanje i identifikovanje crevnih bakterija i Komisije za bakteriološku dijagnostiku crevnih infekcija i dr. Održavala je intenzivne veze i saradnju sa medicinskim institucijama i stručnjacima u otadžbini. Za vreme sankcija radila na uspostavljanju veza jugoslovenskih sa međunarodnim zdravstvenim organizacijama, UNICEF-om, nemačkim i američkim epidemiološkim službama, povezivanju jugoslovenskih sa svetskim stručnjacima za odgovarajuće medicinske oblasti; nabavljala i dostavljala aparate za laboratorije i bolnice, kao i lekove i pružala druge vidove pomoći svojoj zemlji.

Živi u Hamburgu, Nemačka.

https://sr.wikipedia.org/wiki/Stojanka_Aleksi%C4%87

https://www.novosti.rs/vesti/planeta.301.html:331203-Odlazi-doktorka-Stojanka-Aleksic

Skip to content Click to listen highlighted text!