Desimir Jevtić

Desimir JevtićDesimir Jevtić je rođen 16. 12. 1938, u Kruševcu. Diplomirao 1962. na Mašinskom fakultetu Beogradskog univerziteta, a 1978. je završio poslediplomske studije na Mašinskom fakultetu – magistrirao i doktorirao tehničke nauke.

Desimir Jevtić – karijera

Bio je profesor (svih stepena do redovnog) Mašinskog fakulteta Beogradskog univerziteta – od 1978. do 1981. u Kraljevu. Od 1981. do 1986. radio je kao generalni direktor preduzeća “14. oktobar” iz Kruševca. Od 1986. do 1990. bio je predsednik Izvršnog veća (tj. Vlade) Socijalističke Republike Srbije. Od 1990. izvanredni i opunomoćeni ambasador Savezne Republike Jugoslavije u Bukureštu, Rumunija.

Bio je izuzetno angažovan na stručnom i naučnom planu, u mnogim privrednim poslovima, u ekonomskom i političkom životu Srbije, a 90-ih u diplomatiji. Desimir Jevtić je ostvario više inovacija iz oblasti tehnike; autor je dve knjige i više stručnih radova objavljenih u zemlji i inostranstvu.

Desimir JevtićOstvarujući svoje umetničke afinitete, slikao je i stvarao skulpture koje je izlagao na 12 samostalnih izložbi u zemlji i inostranstvu.

Bio je počasni doktor nauka Univerziteta u Bukureštu; odlikovan je Ordenom rada sa srebrnim zracima. On je i dobitnik mnogih drugih društvenih i stručnih priznanja. Govorio je ruski, engleski i rumunski jezik. Iz hobija se aktivno bavio pčelarstvom.

Desimir Jevtić je preminuo u Beogradu, u 79-oj godini 13. oktobra 2017.

Dopunite ovu stranicu fotografijom i / ili kraćim tekstom. Javite nam se!

Skip to content Click to listen highlighted text!