Tekstovi: Istorija
01 Početak
Ovaj web portal je okrenut budućnosti i onome što će doći, ali, i pored toga, lepo je podsetiti se osnovnih istorijskih podataka. Tome je namenjen ovaj deo portala. Jer, kaže se: "Prošlost je otac sadašnjosti."

Za one koji se dublje interesuju za istoriju našeg grada preporučujemo sledeće knjige:

1. Buda Ilić: "Istorija Kruševca 1371 - 1941", izdata povodom proslave šest vekova Kruševca, juna 1971.

2. Ljubiša Đidić: "Kruševac", monografija u izdanju IP"Bagdala", 1991.

3. Adam Stošić: "Kruševac i okolina, kulturno - istorijski spomenici", Društvo ljubitelja starina i umetnosti, Kruševac, 1977.

4. Milutin Jugović: "Stari fijaker", NIRIO"Pobeda", 1984.

5. Pavle Vasić: "Umetnička topografija Kruševca", "Matica srpska", Novi Sad 1990.

6. Živka Romelić i Ema Radulović: "Lepa varoš Kruševac", katalog za izložbu, Narodni muzej Kruševac, 1998.

7. V.Sekulović, B.Mihajlović, B.Ilić, M.Veljković, A.Stošić: "Kruševački kraj juče i danas", Sreski prosvetno - pedagoški zavod, Kruševac, 1961.

8. Sava Popović: "Šareni konaci", autorsko izdanje, Kruševac 2012.

1454858_1398256263752486_1735256876_n.jpg

9. Sava Popović: "Nedaleko od reke Rasine - muzički život Kruševca i okoline", autorsko izdanje, Kruševac 2008.

1469821_1398264927084953_1871765360_n.jpg

10. Slobodan Simonović: "Mala enciklopedija kruševačkog kraja", LIBROKOMPANY (Kraljevo), Kruševac 2006.

11. Sava Popović: "Moravski trikonhos", autorsko izdanje, Kruševac 2015. (Četvrta knjiga Save Popovića. Obrađene su 102 crkve, do pada pod tursku vlast (pre i posle Kosovskog boja). Sve teritorije Moravske Srbije (do Beograda). Format A4, 210 strana. Obimna knjiga, sa detaljno opisanim crkvama moravske stilske grupe i raške stilske grupe.)

moravski_trikonhos.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Postanite deo 037info.net tima. Ako ste primetili neku grešku ili mislite da ove informacije treba dopuniti - javite nam se.